کارنامه ی دادفری (30)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (30)

علی صابری

 

به نام خدا

دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاه های حقوقی بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده به شماره بایگانی .... موضوع دادخواست خواهان مهدی احیایی در برابر خواندگان به خواسته ابطال سند عادی واگذاری ملک که هنگام رسیدگی 99/8/18 ساعت 9:30 صبح تعیین و ابلاغ شده به آگاهی می رسانیم:

  1. دادخواست کنونی پیرو دادخواست پیشین پیش نهاده شده بود. در آن دادخواست که به قرار رد پایان پذیرفته و مورد اعتراض و پژوهش خواهی ما واقع شده و در مرحله تبادل لوایح برای فرستاده شدن به دادگاه استوار است با اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12  قانون زمین شهری و تنفیذفروشنامه نزد دادخواهمان (موکل) مدعی حق شده بودیم و به هنگام رسیدگی آگاه شدیم دادخواست همسانی از سوی خوانده ردیف 2 در شعبه شما مورد رسیدگی قرار دارد که با پیموده شدن تشریفات مقرر شد هر دو پرونده یک جا رسیدگی شوند و قرار رد مورد اشاره صادر شد .
  2. در آن هنگام و پیش از صدور قرار پیش گفته از آنجا که موکل و خوانده ردیف 2 هر دو مدعی خرید ملک از خوانده ردیف یک با سند عادی بودند دادخواست کنونی را پیش نهادیم و درخواست کردیم برای تعیین ذینفع و ذی سمت واقعی موضوع یکجا رسیدگی شود. به ظاهر شما مقام محترم قضایی دادخواست کنونی را مرتبط و دارای منشاء واحد با آن دو پرونده ندانستید و درخواست اجرای ماده 103 آیین دادرسی مدنی را نپذیرفتید.
  3. نیک آگاهیم که تصمیم بر پذیرش و یا نپذیرفتن اجرای ماده پیش گفته به تنهایی پژوهش پذیر و درخور اعتراض نیست. اما به هر حال دادخواست کنونی به تنهایی نمی تواند مورد رسیدگی قرار گیرد و ورود در آن کم هوده و ناممکن می نماید یا می بایست وفق ماده 19 آیین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف نهایی آن پرونده ها رسیدگی و باز ایستاند(توقف) یا حال که به دادنامه پیش گفته اعتراض شده این پرونده را نیز همراه با آنها به دادگاه استان فرستاد تا آن مرجع همراه با تصمیم گیری درباره دادنامه مورد پژوهش خواهی نسبت به دربرگرفته شدن یا نشدن موضوع با ماده 103 آیین دادرسی مدنی نیز تصمیم گیری کند.

با پیشکش کردن این نوشتار تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم. یادآور می شویم در اجرای ماده 96 آیین دادرسی مدنی اصل مستند عادی خویش را همراه داریم و نگریستن به اصل مستند خوانده ردیف 2 را نیز خواستاریم و در هر حال آماده ورود به واکاوی چیستی موضوع (ورود در ماهیت) از سوی دادگاه هستیم.

با سپاس دوباره

دادفران(وکلا) خواهان

علی صابری-مهدی شیرخانی

99/8/18

دکتر علی صابری 251 بازدید 1399/08/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...