داوری در حقوق ایران (37)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (37)

علی صابری

 

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 18 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده  9909982218100008  آن شعبه موضوع پژوهش خواهی دادخواهمان (موکل) عبدالرضا یقین علی در برابر پژوهش خوانده نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 1 دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن دادخواست ابطال رأی داور مردود اعلام شده پیرو پژوهش خواهی پیشکش شده و با این یادآوری که پیش نهادن نوشتار کنونی منافات، مخالفت و تعارضی با اصل تناظر ندارد، به پیوست 4 دادنامه از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران تقدیم می شود که همسان با موضوع پرونده ما است و بحث داور مرضی الطرفین را دربردارد. بیش از این توضیح نداده، با احترام به استقلال نظر قضایی شما خوانش و لحاظ این دادنامه ها را نیز خواستاریم. یادآور می شویم جدا از داور مرضی الطرفین، قوائد موجد حق در رسیدگی داور رعایت نشده است. چه، به گونه ی درازدامن و درازآهنگ گفته و نوشته ایم، دگربار بازگو نمی کنیم. رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادگویان (وکلای )پژوهش خواه

علی صابری-مهدی شیرخانی

 

 

 

 

 

 

دکتر علی صابری 136 بازدید 1399/09/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...