تغییر کاربری اراضی و باغات (44)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات(44)

علی صابری

 

این نظر را بخوانید و ببینید موکل ناسپاس با انسان چه می کند. یاد کتاب خانم شکوفه شکری می افتم ...

موکل را پسرعمویش سعیدخان لواسانی که حق معلمی بر گردن من دارد معرفی کرد و هنگامی که عزل شدیم پوزش خواست. البته نمی دانم برای رئیس قوه قضائیه مهم است یا نه. بخوانید و ببینید آیا نکته ای در عزل ما و جایگزینی با وکیلی که قاضی پیشین تجدیدنظر بوده نهفته است یا نه؟ خدا کند خیر باشد.

بخوانید، داوری کنید و به گوش رئیس قوه برسانیم کمترین آفات پروانه گرفتن قضات همین هاست نه؟!

 

 

 

دکتر علی صابری 227 بازدید 1399/09/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...