کارنامه ی دادفری (34)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (34)

علی صابری

 

ریاست محترم شعبه 9 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9809982218900568 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شمیران در برابر موکلین آقایان حاج حسن و حسین احیایی نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 103 دادگاههای کیفری 2 بخش لواسانات دربردارنده ی حکم برائت از اتهام تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی در پلاک 415 فرعی از سنگ 3 اصلی سبوبزرگ لواسانات بخش 11 تهران با توجه به داشتن اختیار شرکت در مرحله ی تجدیدنظر نگاشته شده در دادفری نامه (وکالتنامه) پیشکش شده به دادگاه نخستین و با پرداخت هزینه مالیاتی وکالت در مرحله ی تجدیدنظر مربوط به پرونده های کیفری با اعلام ادامه دادفری (وکالت) خود در دادگاه استان بر پایه ی اختیار پیش گفته گرفته شده از دادخواهانمان (موکلین) و در پاسخ به پژوهش خواهی شاکی نخستین با اختیار برگرفته از قانون، نیز وحدت ملاک آیین دادرسی مدنی که در امور کیفری نیز جاری است به آگاهی می رسانیم:

1- پژوهش خواهی به عمل آمده بازنویسی شکایت نخستین است. گرچه در همان آغاز با پیش نهادن نوشته نیز نوشتیم و گفتیم که پلاک 415 فرعی از 3 اصلی که قطعه تفکیکی پژوهش خوانده یکی از قطعات آن است، سابقه ثبتی پیش از قانون ملی شدن به عنوان دیمزار دارد. آن هم به هنگامی که زمین بازی یا به تعبیر رهبر انقلاب زمین خواری و کوه خواری مد روز و مرسوم نبوده و همانجا خواستیم پرونده بسته شود. اما دادگاه کارشناسی را لازم دانست و هم کارشناس نخستین و هم سه نفره، گفته های ما را استوار داشته، تصرفات شکایت شده را در حدود سندش دانستند و دادگاه نخستین در پایان با اقناع وجدانی به همان برآیندی رسید که در آغاز گفته بودیم. پس شاید با درنظر گرفتن اینکه آنچه گفته اند دوباره گویی است نیاز چندانی به پاسخ نباشد.

2- آنچه ایشان درباره سند مالکیت حاج حسن احیایی گفته اند کاملاً بی اساس است و سند همچنان به لحاظ ثبتی معتبر است.

3- درباره ی دیگر قطعات پلاک 415 فرعی، دادنامه های همسان مبنی بر برائت در همان شعبه دادگاه نخستین صادر شده و دست کم یکی از آن ها در شعبه شما استوار شده است اما اکنون در دسترس ما نیست. بی درنگ پس از دسترسی آن را به عنوان رویه جا افتاده و استوار شده به لحاظ یکسانی کامل در همه جنبه ها پیشکش خواهیم کرد.

4- با توجه به آزار و اذیت دستگاههای موازی کار دولتی و شکایات گوناگون هر روزه از شهروندان و فشار به ایشان شتاب در تصمیم گیری و استواری دادنامه نخستین را خواستاریم.

 

با سپاس دوباره

دادگویان (وکلا) پژوهش خواندگان

علی صابری-مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 248 بازدید 1399/09/18 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...