کارنامه ی دادفری (40)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (40)

علی صابری

 

به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 65 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

( اکنون دیگر همه می دانند دادرس را به چه مفهومی به کار می گیریم و نیازی به بازگو کردن آن نیست)

درباره پرونده 9909982218600616 موضوع پژوهش خواهی دادخواهمان (موکل) محمدباقر حاج خداوردیخان نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات به خواسته احراز و اعلام وقوع اقاله پیرو دادخواست نخستین، نگاشته های پسین و به ویژه نوشته پژوهش خواهی با توجه به اینکه فرصت و مهلت بسنده به پژوهش خوانده داده شد و نگاشته کنونی مخالف اصل تناظر نیست چه، آنچه اکنون می نگاریم ناظر به امور حکمی است و نه موضوعی و رویکرد دادگاههای استان را در پرونده های همسان می آوریم با پیوست کردن دو دادنامه صادر شده از شعب 18 و  46 دادگاه عالی با پافشاری بر خواهش خویش مبنی بر توجه به بندهای 4 و 5 دادنامه شعبه 18 و بند 1 دادنامه شعبه 46 که انگار رونویسی و روگرفتی از پرونده ما هستند به گونه ی فشرده به آگاهی می رسانیم؛ هنگامی که  اقاله شفاهی معتبر است و گواهی گواهان مثبت آن، به طریق اولی در پرونده ما که تفاسخ نوشته شده و گواه هم داریم و دادگاه نپذیرفت و نخواست گفته هایشان  را بشنود، دادنامه باید گسیخته شده، اقاله واقع شده اعلام گردد. در این دو دادنامه می خوانیم که اقاله مشروط و معلق نداریم، بازگشت پیمان نیازمند اراده جدید است. افزون بر امور موضوعی ادعایی پژوهش خوانده که به شدت مورد تکذیب است از جمله پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان به موکل و غیره در امور حکمی دفاع خوانده نخستین و استدلال دادگاه بی وجه است و غیرقانونی. پس بدون بازگو کردن آنچه پیش تر نگاشته ایم با پیوست کردن این دو دادنامه گسیختن دادنامه را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادگویان (وکلای پژوهش خواه)

مهدی شیرخانی-علی صابری

 

 

 

به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 65 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 9901663   موضوع پژوهش خواهی دادخواهمان (موکل) محمدباقر حاجی خداوردیخان در برابر پژوهش خوانده پیرو نگاشته های پیشین و با پوزش از اینکه بیماری همه گیر مانع حضور و توضیح شفاهی است گرچه بر این باوریم که استدلال ها و استنادمان بیشتر جنبه حکمی دارد و امور موضوعی پرونده اثبات شده هستند اما پژوهش خوانده که دست خود را خالی از پدافند (دفاع) در چیستی پرونده (ماهیت) می داند با پیش نهادن امور موضوعی نادرست و بی ربط موضوع را ناپالوده (غیرشفاف) کرده است. تشخیص با شما اما شاید برگزاری نشست دادرسی مورد را روشن تر کند یا شاید انجام تحقیق از شهود لازم باشد که آن را احتمالاْ به دادگاه نخستین خواهید سپرد. به هر حال تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادگویان (وکلای) پژوهش خواه

علی صابری-مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 126 بازدید 1399/10/08 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...