ماده 209 آیین دادرسی مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 209 آیین دادرسی مدنی و غیره

علی صابری

 

با سپاس از سجاد رضایی

سجاد رضایی یکی از کسانی است که به همکاری با او افتخار می کنم. کم گو اما بسیاردان است. پرسش های عمیق و مهم تر از آن نگاهش به دادفری به عنوان جوانی تازه گام در راه نهاده، دقیق و موشکافانه است. اسیر زرق و برق دنیای روزمره کمتر شده است. در گفتگویی که با وی داشتم هم پیمان شدیم ماجرای این پرونده، دستاورد گفتگویش با من و اندوخته ها و آموخته های خود را با قلمی جز قلم تکنیکی دادفر در دادگاه، با قلمی اجتماعی برای ستون داستان یک پرونده مجله کانون بنگارد. اکنون دادنامه رابخوانید. از آن به آسانی پرباری دادخواستش بر می آید. داستان یک پرونده را به یاری پروردگار، نیز وفای به پیمان سجاد در آینده ای نزدیک در مجله خواهید خواند.

 

 اینک دادنامه

 

 

 

دکتر علی صابری 92 بازدید 1399/10/21 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...