کارنامه ی دادفری (43)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (43)

علی صابری

 

 

 

به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی شعبه  103 دادگاههای کیفری دو بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 9900705  موضوع شکایت آقای ط.الف  در برابر دادخواهمان آقای الف.الف و پیرو اخطار دادگاه مبنی بر حضور و رؤیت نظریه هیأت سه نفره کارشناسی در فرجه تعیین شده قانونی، با لحاظ نگاشته های پیشین خود به ویژه آنچه در اعتراض به نظر نخستین کارشناس برگزیده دادگاه نوشتیم و نیز نوشته بعدی، در پاسخ به اعتراض شاکی به همان نظر و با پرهیز از دوباره گویی آن دو نوشته و پافشاری بر درخواست خویش مبنی بر توجه کامل به آنها در اعتراض به نظر کنونی به آگاهی می رسانیم:

 شاکی ارجمند خود در بیانی که اعم از اقرار یا ادعا است ، در سطرهای هشتم ، نهم و دهم لایحه تقدیمی خود به دادگاه ثبت شده به شماره  99005250125  مورخ 3/10/99 به صراحت اعلام نموده «. . . هیچ دلیلی وجود نداشته که سفید برگی را امضاء کرده و در اختیار متهم امیر افراسیابی قرار دهم و با این اقدام دور از عقل و منطق به استقبال هرگونه خطری رفته و تعهداتی نامعلوم را به خود تحمیل نمایم . . . » و مدعی جعل امضاء شده است.

 اینک با لحاظ نظر هیأت سه نفره که در بخش مورد پذیرش ما به روشنی امضاء را نسبت به شاکی می داند و همگی کارشناسان یک و سه نفره به اتفاق و به قطع یقیین انتساب امضاء به شخص شاکی را مورد تایید قرار دادند  صدور حکم برائت قطعی و مسلم است. یادآور می شویم بخش دیگر که به شدت بدان اعتراض داریم با توجه به جنبه خصوصی اتهام جعل اسناد عادی، مورد شکایت شاکی نیست و از دادرسی کیفری بیرون است. لیکن با تاکید بر این مهم که کارشناسان سه نفره در سطر هفتم از صفحه دوم نظریه اعلام نمودند « از نظر فنی تعیین زمان و فاصله دقیق بین امضاء مصالح ( ط.الف) نسبت به مندرجات متن امکان پذیر نمی  باشد» و جلب توجه ریاست ارجمند دادگاه بدان ،دفاع ماهوی در رد سفید امضاء بودن را به زمان و مرجع خاص خود وانهاده به هنگام لازم و مقتضی ابراز خواهیم کرد و با پرهیز از بازگو کردن آنچه پیش تر در رد شکلی بحث سفید امضاء نوشتیم صدور حکم برائت موکل از اتهام جعل را خواستاریم. یادآور می شویم با توجه به موارد پیش گفته و اینکه شاکی به قاطعیت وجود سفید امضاء نزد موکل را منکر شده و رد  نموده که با این وصف بحث سفید امضاء منتفی است ، درفرض محال ورود دادگاه به بحث سفید امضاء ، با تکذیب آن و اعتراض به نظر هیأت سه نفره حق دفاع خویش را محفوظ می دانیم.

 

                                                                                   با سپاس دوباره

                                                                                دادفران شکایت شده

                                                                               علی صابری-مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 135 بازدید 1399/10/29 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...