ماده 55 قانون وکالت

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

دادنامه اندکی شگفت آور درباره ماده 55 قانون وکالت

علی صابری

 

با سپاس از همکار نازنین و کوشا جناب آقای حسین سوهانی که پیش از این نیز با علاقه و جدیت دادنامه برای این سامانه می فرستادند. امید به پیاپی شدن این همکاری.

دادنامه را بخوانید. از لحاظ نگارش آنچنان به هم ریخته است که به نظرم اگر انشاء مدرسه بود با تک ماده قبول می شد. در ماهیت نیز تو گویی پیش از رأی وحدت رویه دیوان عدالت جرمی به نام تظاهر به وکالت وجود نداشته!!!! تأثیر رأی وحدت رویه دیوان عدالت، آشفتگی موضوع مؤسسات و کشور پر هرج و مرج در نگاه به وکالت بهتر از این نمی شود. داوری و اندوخته های خویش را در این باره در اختیارم قرار دهید. باشد که با واکاوی موضوع به صورت یکپارچه در مجله کانون یا هرجای دیگر داستان کسب و کار مؤسسه و اشتغال جوانان! سر و سامان بگیرد! آن از قوه مقننه، این هم از رویه قضایی. چه هماهنگی تاکتیکی برای حمله تیمی به نهاد مدنی وکالت. چه پاس کاری خوبی برای شکست نهادهای مدرن.  به امور موضوعی این پرونده که حسین سوهانی توضیح داد کاری ندارم. نفس چنین دادنامه ای در شکل و ماهیت پرایراد است. امیدوارم خود حسین با تسلط بر امور موضوعی و ارجاع به گفته های متهم رأی را نقد و واکاوی کند، برایم بفرستد تا در ستون نقد رای مجله چاپ شود. البته این در، برای دیگر همکاران داوطلب علاقمند به ویژه جوانان همواره گشوده است.

 

 

 

دکتر علی صابری 119 بازدید 1399/10/30 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...