ناخاطرات (11)


آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (11) 

علی صابری 

 

غلام آن کلماتم که آتش انگیزد

نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز

حافظ

پیشکش به همکارم محمدرضا بوذری که در نشر مطالب مربوط به این پرونده در محیط مجازی برایم یاری همراه بوده اند.

1-    دادنامه را بخوانید و داوری کنید. پس از صدور بیش از 2000 دادنامه برای کسانی که در وضعیت مشابه هستند و استفاده کننده دائمی از فرآورده های خونی بوده و هستند (به دلیل بیماری مادرزادی) این چه دادنامه ای است ؟! داوری با شما .آن همه مطلب و پژوهش درباره رابطه سببیت و کلی گفته و سخن دیگر، آن همه پژوهش دانشگاهی و سخنرانی علمی و تاکید دکتر حسن بادینی استاد مسلم مسئولیت مدنی که خواهان های این پرونده دارای حق هستند بسنجید با دادرسی تازه از راه رسیده که حاضر نیست دیدگاههای پیشینیان را حتی بخواند در رد خسارت معنوی به آئین دادرسی کیفری استناد می کند که آن  هنگام اجرایی نشده بود و به عبارتی قانون لازم الاجرا نبود.

2-    در عمل نیز به گواهی همکارم محمدرضا بوذری استناد می کنم که چهارشنبه 30 خرداد برای پیگیری پرونده وکالتی خود نزد دادرس شعبه 1 رفته بود و شاهد بود که دادرس برای از سر باز کردن خانمی از دادبردگان این پرونده به تاکید گفته بود آقای «الف» دستور داده اند محکوم به پرداخت نشود و «الف» نه دادرس نه رئیس مجتمع یا رئیس دادگستری بلکه کارمند اداره حقوقی وزارت بهداشت است. فرمانبری از قدرت تا این حد اگر در پرونده سیاسی و امنیتی نیز نارواست در پرونده های مدنی و ملی مانند این پرونده هزار چندان ناپسند است .بماند که آقای «الف» مانع گفتگوی اینجانب با وزیر بهداشت دولت یازدهم و مدیریت جدید حقوقی این مجموعه هستند هنگامی که به دکتر جعفر حبیب زاده و دکتر محسن نجفی خواه مراجعه کرده و خواستم با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید گفتگو کنیم حیف که بدنه این وزارت دور از چشم وزیر با احساس شکست دادن وکیلی به نام علی صابری و با هماهنگی کامل با بدنه قوه قضائیه حق شهروندان این آب و خاک را مانند آب خوردن لگدکوب و لگدمال کرده است .شهادت همکارم به حق است چرا که او این نام را پیش از این نشنیده بود و بدیهی است که این گفته و شنیده نمی تواند بر ساخته ذهنش باشد اما وجدان بیداری وجود ندارد تا حتی داوری بی طرفانه شهروندی را پذیرا باشد.

 

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 8909980226100199 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادنامه شماره 9409970226100173

خواهان:آقای م.ر با وکالت آقای علی صابری

خواندگان:1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون

خواسته:مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی صابری به وکالت از آقای م.ر  به طرفیت 1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خونبه خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان حال و گذشته و آینده مقوم به50.500.000  ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظریه هیات کارشناسان سه نفره که اعلام نموده اند  خواهان مبتلا به بر روی خون و B می باشد و از سال 1363 آزمایشات اجباری در خصوص هپاتیت B فرآورده های خونی اجرا شده است بنابراین بیماری خواهان منتسب به خواندگان نمی باشد  به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی تهران-احمد همتی کلوانی

دکتر علی صابری 1737 بازدید 1394/04/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...