ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (52)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(52)

علی صابری

 

این هم سرنوشت موازی کاری و شکایات بی وجه دستگاه های موازی دولتی علیه مردم

 

 

دکتر علی صابری 181 بازدید 1399/11/20 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...