مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها(7)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها (7)

علی صابری

 

چكيده:

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت‌های پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمانکار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

 

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳

مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۷

 

 

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ح.ر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۷ _۹۰/۱۲/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظر خواهان محکوم به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر برخورد با موانع موجود در خیابان با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خدشه ای به رای وارد نیست زیرا برخلاف دفاعیات نماینده تجدید نظر خواهان متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است علی ای حال با رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مذکور تاییدمی شود این رای قطعی است.

دکتر علی صابری 112 بازدید 1400/01/30 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...