کارنامه دادفری(65)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (65)

علی صابری

 

 

رئیس ارجمند و گرامی شعبه 46 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده  9909982218200172 به شماره بایگانی 9901934 موضوع پژوهش خواهی دادخواهمان مهدی احیایی در برابر پژوهش خواندگان پیرو پژوهش خواهی به عمل آمده به آگاهی می رسانیم؛ دادخواست دیگری به خواسته ابطال ( اعلام بطلان) سند عادی مورخ تیر ماه 53 خواندگان نخستین، پژوهش خواندگان کنونی تقدیم و از شعبه 1 دادگاه نخستین به کارگیری ماده 103 آیین دادرسی مدنی را خواستار شدیم. به دلیل وحدت منشاء و ارتباط کامل 18 /شهریور/ 99 آن دادخواست را ثبت کردیم. به چه کسی بگوییم که با وجود بیماری همه گیر و ایجاد زحمت برای دفتر دادگاه نخستین بارها رفتیم و گفتند و پرینت گرفتند و پیش دادرس است. در آغاز نیز گفتند ایشان تصمیم گرفته این دو پرونده ارتباطی ندارند. البته بعد گفته تغییر کرد و فرمودند دیر پیگیری کردی و به همین دلیل در معرض این درخواست و اجرای ماده 103 نبودند و نسبت به پرونده کنونی تصمیم گرفته اند (20/7/99) بنابراین 32 روز پس از دادخواست بعدی ما پرونده به نظرشان نرسیده بوده یا تصمیم بر عدم ارتباط داشته اند پنهان کرده و گریخته و بار تقصیر را بر وکیل افکنده اند (عدم پیگیری !!!!....) اینک در آن پرونده نیز حکم به ضرر ما دادند و پژوهش خواهی کرده ایم ممکن است به شما ارجاع شود اگر هم نشود به دلیل پیشینه درخواست خواهیم کرد خدمت شما بیاید. بنابراین اگر بر گسیختن قرار تصمیم دارید که هیچ، اگر نه خواهشمندیم چشم به راه آن پرونده بمانید تا تصمیم یکسان گرفته شود.

 

 با سپاس دوباره

 دادگویان پژوهش خواه

 علی صابری-مهدی شیرخانی   

 

دکتر علی صابری 159 بازدید 1400/02/11 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...