کارنامه دادفری (85)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(85)

علی صابری

 

خواهان محترم بابایی  

خواندگان 1- محمدرضا گویا 

            2- محمد محمدی

وکلا:    1- مهدی شیرخانی

         2- علی صابری 

تعیین خواسته : 1- احراز و اعلام وقوع فسخ اجاره نامه با ابراز اراده ی موکل به موجب اظهارنامه ابلاغ شده بشماره 1400220000394564 مورخ 9/4/ 1400 با کد رهگیری1400220932776500، 2- تخلیه عین مستاجره وتحویل آن به موکل 3- مطالبه ی اجور معوقه از تاریخ 1/10/99 تا روز اجرای حکم تا تاریخ تقدیم دادخواست 49.833.000 تومان، نیز مطالبه ی خسارت دیرکرد در انجام تعهد به تخلیه از روز اعلام فسخ 9/4/1400 تا روز اجرای حکم بر مبنای وجه التزام قراردادی 4- تمامی زیان های دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله، دستمزد کارشناسی و غیره . خواسته شماره یک از جهت تجدیدنظر خواهی و مرجع آن مقوم به 21.000.000 ریال

دلایل و منضمات: 1- محتویات پرونده کلاسه 9909982218100806 (بشماره بایگانی 9900868) شعبه یکم دادگاههای حقوقی لواسانات 2-رونوشت گواهی شده ی اجاره نامه مورخ 10/09/1398. 3- رونوشت گواهی شده ی اظهارنامه ی ابلاغ شده به خواندگان مبنی بر اعلام فسخ به ایشان و غیره 4- گواهی ابلاغ اظهارنامه 5- درصورت لزوم کارشناسی و تحقیق و معاینه ی محلی 6- وکالتنامه وکلاء

 

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

به عنوان دادفران(وکلا) خواهان به آگاهی می رسانیم :

1- خواندگان گرامی ملک موکل را با تنظیم اجاره نامه تنظیمی چهار ساله از 1/دیماه/ 1398 اجاره    می کنند و در اجاره نامه مقرر است سالانه 15% به اجاره بها افزوده شود .

2-بر این باوریم که این 15% افزایش قراردادی نه تنها اجاره ماهانه شش و نیم میلیون تومانی را دربرمی گیرد بلکه بر پایه عرف که بر منزله ی ذکر در عقد و دربرگرفته مواد 220 و 224 و 225 قانون مدنی است  مبلغ موسوم به ودیعه (قرض الحسنه) نیز (250.000.000 تومان) دربرگرفته همین افزایش خواهد بود و از آنجا که همین عرف بر پایه صدی 3 ، هر یک میلیون تومان را هم پایه 30 هزارتومان اجاره بها می داند باید 15% به 250.000.000 تومان اضافه و صدی 3 آن در افزایش اجاره بها لحاظ شود. پس خواهشمندیم نفیاً یا اثباتاً هنگام صدور دادنامه در این باره اظهارنظر قضایی شود. تحلیل عرفی وقانونی وجه موسوم به ودیعه و قرض الحسنه را در نوشتاری جداگانه برای نشست نخست دادرسی پیشکش خواهیم کرد.

3-به هر حال خواندگان از 1/10/99 نه اصل اجاره بها را پرداخته اند، نه مبلغ افزایش یافته را به عبارتی از آن تاریخ ریالی به موکل پرداخت نشده است.

4-ایشان با پیش نهادن دادخواست ثبت شده به شماره پرونده 9909982218100806 به کلاسه بایگانی 9900868 شعبه یکم آن دادگستری با فرار به جلو و برای گریز از تعهدات پولی خود، مدعی انفساخ شدند که دادخواهی آن ها درست و قانونی شناخته نشده و دادنامه صادر شده علیه ایشان قطعی شده است.

5-دادخواهمان (موکل) با وجود تحمل دستمزد دادفری (حق الوکاله ) در پرونده واهی پیش گفته و تدارک نشدن زیانش بر پایه ی ماده 109 آیین دادرسی مدنی با وجود درخواست آهنگ آن داشت تا مانع کسب و کار خواندگان نشود . لیکن به ظاهر از حسن نیت او سو استفاده شده. پس با فرستادن اظهارنامه ابلاغ شده در 9 تیر 1400 خورشیدی ابراز اراده خویش بر فسخ، بر پایه ی شرط قراردادی را به خواندگان اعلام کرد. بند 17-6 از ماده 6 قرارداد اجاره)

6-اینک با پیش نهادن این دادخواست و با درخواست احراز و اعلام وقوع فسخ از آن تاریخ            (نهم تیرماه) محکومیت خواندگان به پرداخت اجور معوقه با لحاظ افزایش قراردادی تا روز اجرای حکم و نیز زیان ناشی از تخلیه نکردن به هنگام،  از تاریخ فسخ بر پایه ی وجه التزام توافقی طرفین (بند 8-6 از ماده 6 ) قرارداد همچنین تمامی زیان های دادرسی را خواستاریم.

 

با سپاس دوباره

دادفران خواهان

علی صابری مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 93 بازدید 1400/06/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...