کارنامه دادفری (89)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(89)

علی صابری

 

 

به نام خدا

ریاست محترم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با سلام

احتراماً اینجانب امیر افراسیابی در پرونده 14009192000555 بشماره بایگانی 0000135  نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دوم حقوقی لواسانات بشماره دادنامه 14001390007067243 مورخ 15/06/1400 مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی به دلیل کسری هزینه دادرسی شدیداً اعتراض داشته نقض آن را خواستارم.

اینجانب خوانده دعوی اصلی مبنی بر ابطال سند بوده ام و تنها بدان بخش اعتراض کرده ام و نسبت به بخش تقابل اعتراضی نکرده ام تا ناگزیر باشم هزینه دادرسی آن را بپردازم

در پرونده اصلی که خواهان در دفتر خدمات با پر کردن فرم ارزش منطقه ای بر مبنای 5/3 درصد هزینه دادرسی پرداخته بود هنگام تجدیدنظرخواهی ام نسبت به همین بخش و تاکید می کنم نسبت به همین بخش ( دعوی اصلی نه دعوی تقابل) فرم موجود بود و با اضافه کردن یک درصد بر مبنای 5/4 درصد ارزش منطقه ای تمبر زدم که اینها را شفاهی نیز به دفتر گفتم اما موثر نبود.

اگر قرار بود کسر تمبر داشته باشم بر مبنای استدلال پیش گفته می بایست اول به خواهان اصلی ابلاغ می شد تا تمبرش را زیاد کند. سپس بر مبنای آن به تمبر تجدیدنظرخواهی من نیز افزوده می شد که هرگز چنین نشده است.

یادآور می شوم یکی دیگر از خواندگان دعوی اصلی آقای منصور افراسیابی دعوی تقابل داشته به هر دو بخش اعتراض کرده و دوبار تمبر پرداخته با اخطار دادگاه و این موضوع ارتباطی به من پیدا نمی کند چرا که تجدیدنظر خواهی من نسبت به پذیرش دعوی اصلی و دادخواست ابطال سند است که بر مبنای تمبر خواهان اصلی و ارزش منطقه ای صورت گرفته و نسبت به رد دعوی تقابل اعتراضی نکردم تا ناگزیر به پرداخت تمبر هزینه دادرسی باشم.

پس اخطار رفع نقص و پیرو آن دادنامه صادر شده مبتنی بر قرا رد کاملا نادرست است، با یک محاسبه کوچک عرضم به اثبات می رسد فلذا نقض دادنامه و رسیدگی ماهوی به تجدیدنظرخواهی خویش را خواستارم.

 

با تجدید احترام

امیر افراسیابی

 

 

 

 

دکتر علی صابری 87 بازدید 1400/06/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...