ناخاطرات (36)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (36)

علی صابری

استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین آبادی

رئیس گرانمایه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

با درود و سپاس

      به پیوست متن سنجش خویش بر دادنامه هایی را که به تازگی در رابطه با مسئله ابطال تمبرمالیاتی وکلا صادر شده پیشکش می کنم. متن دادنامه های پیوست در سایت سیمرغ عدالت در دید وکلا قرار می گیرد اما فرستادن آنها برای جنابعالی چنانکه در بند 3 نوشته نیز آمده واکاوی علمی با استفاده از ظرفیت پژوهشی کانون است در صورتیکه که به نتیجه برسیم آن ها درست گفته اند باید به فوریت بسته های آموزشی تهیه کرده و به همکاران بویژه کارآموزان یاد دهیم چگونه وکالتنامه تنظیم کنند ،وکالت به اجتماع و به انفراد چه احکامی دارد و غیره اما اگر دادنامه ها را بویژه آن ها را که در بندهای الف و ج آمده اند درست نمیدانیم نوشته علمی پژوهشی تهیه کنیم و در برابر دادرسان پیش نهیم. نگرانم این حرکت که به ظاهر آرام و در اقلیت است خزنده رویه قضایی را در برگیرد و ما از آن دور و ناآگاه بمانیم . بنابراین خواهشمندم به شتاب تدبیر کنید و هم در بعد داخلی کانون، مورد را واکاوی کنید و هم مستقیم وغیرمستقیم به جلسات دادرسان راه یابید تا آموزه های علمی خویش را پیش نهیم. با شکیبایی پاسخ شتابان اما نه شتابزده را چشم به راهم.

با دوباره گویی سپاس

علی صابری

دکتر علی صابری 1746 بازدید 1395/04/30 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...