قائم مقامی در حقوق ایران (1)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قائم مقامی در حقوق ایران (1)
علی صابری
 
پیشکش به دوستم و همشاگردی دوره ی دکتری استاد دکتر عباس دارویی.
1- سفارش می کنم کتاب دکتر دارویی در این موضوع را که رساله ی دکتری ایشان با راهنمایی دکتر الماسی است و جنگل آن را چاپ کرده بخوانید.
2- برایم جای شوربختی است که پزشکان ما به جای افزایش دانش پزشکی، وارد درگیری های حقوقی درباره ی خرید سهم در بیمارستان و غیره می شوند. بماند برای دانشمندان جامعه شناس .
3- دوستی و برادری ام با دکتر امیرحسین فقیهی زبانزد است. ایشان برایم مانند بیشتر دادخواهانم، دادخواهی ساده و گذرا نیست. هنگام بیماری در نامه ای سپاس گونه همه ی اینها را برشمردم. از او فروتنی آموختم و اینکه حقش را رها کرد و وارد داوری نشد تا صورتجلسه ی مجمع بیمارستان را باطل کند.
4- آنچه دوستان و همکارانش در بیمارستان نتوانستند در دادگاه انجام دهند در مجمع بیمارستان انجام دادند و حقش پایمال شد .
5- این درگیری ها تنها در این بیمارستان نیست. می شناسم موارد دیگر را و جز افسوس چیزی نمی توان گفت.
6- قائم مقامی (1) را نوشتم تا پیشینه ی درگیری ها را بدانید. تمام نوشته ها را آوردم. حتی بحث را می توان به چگونگی عملکرد دادگاهها در دعوی جلب ثالث کشاند و دادنامه شعبه 6 استان را داوری کرد.
7- اما مرکز بحث، قائم مقامی در حقوق ایران (2) است. بحث واخواهی که مطرح کردیم و پاسخ دادگاههای نخستین و پژوهش. داوری با شما خوانندگان که آیا دادخواهم قائم مقام به شمار می آمده یا خیر؟ 
8- با خود می اندیشیدم آیا کسی اینها را خواهد خواند. با دیدن کتاب تازه ی عباس میرشکاری با عنوان "حقوق شخصیت و حقوق مسئولیت مدنی" که سنت قشنگ رونمایی از کتب حقوقی با این کتاب، پنجشنبه 2 آذر در شرکت سهامی انتشار انجام شد و با دیدن پرونده ی 17 آن به این برآیند رسیدم که حتی اگر یک نفر بخواند و جایی بکار گیرد مرا بسنده است. توضیح درباره ی رونمایی از کتاب دکتر عباس را می گذارم برای هنگامی که متن سخنرانی ها به دستم برسد و بخواهم در سایت قرار دهم. شاید پیدا شوند حتی اندک میرشکاری ها که بخوانند و درباره ی  قائم مقامی  و واکنش رویه قضایی در واخواهی قائم مقام نسبت به احکام غیابی و غیره بنویسند و رویکرد دادگاهها را به داوری بنشینند.
9- از همکارم حسین مشایخی که در این پرونده همپای من و بلکه بیشتر و پیشتر از من دوید بسیار سپاسگزارم.
10- پرونده نکات اجتماعی فراوان داشته و دارد. نکته ی مرکزی حقوقی آن هم قائم مقامی است اما خالی از نکات صنفی نیز نیست. پی نوشت را آوردم تا دگرسانی های عمل دادسرای انتظامی کانون را خودتان داوری کنید و نگاشته ی من و حسین را که بابتش محکومیت انتظامی یافتیم با نوشته ی دادستان بسنجید و ... . در ستون سنجش رهایی بخش بیشتر در این باره خواهم نوشت.

برای مشاهده محتویات پرونده کلیک کنید. 

دکتر علی صابری 1840 بازدید 1396/09/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...