رویکرد دادگاه ها

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

رویکرد دادگاه ها درباره ی خط خوردن واژه " به حواله کرد " در متن چک

علی صابری

 

 

شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران
 
تاریخ رای نهایی: 1393/03/17
شماره رای نهایی: 9309970269400286
 
هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله‌کرد در متن چک را خط بزند به‌معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی‌مابین از وی سلب کرده است.
 
 
شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران
 
تاریخ رای نهایی: 1392/01/31
شماره رای نهایی: 9209970224300056
در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی‌تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول جک از صادرکنندگان مطالبه کند
 
 
شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران
 
تاریخ رای نهایی: 1392/04/30
شماره رای نهایی: 9209970220400573
 
در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله‌کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.
 
 
 شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران
 
تاریخ رای نهایی: 1392/11/28
شماره رای نهایی: 9209970222801254
 
چنانچه چک در وجه شخص معینی غیر از خواهان صادر و عبارت حواله‌کرد آن خط‌خورده باشد ازآنجاکه انتقال و واگذاری آن به خواهان مغایر با اراده طرفین (صادرکننده و دارنده اولیه چک) است دعوی مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.
 
 
 شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران
 
تاریخ رای نهایی: 1392/10/30
شماره رای نهایی: 9209970220601412
 
چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می‌شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله‌کرد در متن چک نمی‌تواند وصف انتقال‌پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی‌تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.
  
 
 شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران
 
تاریخ رای نهایی: 1393/12/27
شماره رای نهایی: 9309970223501096
 
خط خوردن عبارت حواله‌کرد اثری بر عدم انتقال چک‌های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله‌کرد مانع پرداخت وجه نیست.
 

 

دکتر علی صابری 1530 بازدید 1396/09/29 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...