حقوق خانواده (1)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
حقوق خانواده (1)
شرط تنصیف دادگاه در رویه قضایی
 
با سپاس از همکارم مهدی شیرخانی.
1- هنگامی که پی موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد می گشتم و دوست داشتم بدانم موضوعاتی که به ذهنم می رسد جایی کار شده یا نه، با همکاری دوستم قاسم شفیعی علویجه که دوره ی کارشناسی، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود و نیز یاری خانم زهرا عالمی کتابدار کتابخانه حقوق شهید بهشتی که باید از برای فراهم کردن فهرست مقالات حقوقی سپاسش گفت پایان نامه ای دیدم که شروط ضمن عقد نکاح چاپ شده ی قوه قضائیه را به داوری نشسته بود. کاربرد این شروط چاپی را در دعاوی گوناگون دیده ایم.
2- بند یک این شروط که گاه چشم بسته امضاء می شود بدون آگاهی بسنده و گاه امضاء نمی شود باز هم با ناآگاهی و در عرف به شریک مالی نامور است و در حقوق، تنصیف دارایی می خوانیمش کمی شگفت آور است. بارها شاهد بوده ام در مراسم به اصطلاح عقد موجب گفتگو و گاه درگیری شده. ناآگاهی افراد درباره ی این شرط در اندیشه و گفتارشان موج می زند و تاکنون ندیده ام هیچ عاقدی درست آن را برای عروس و داماد شرح دهد. مشاوره درست هم که نداریم سرنوشت این می شود که هست. کاش تعارف را کنار بگذارم و خاطراتم از عروسی ها را قلمی کنم. هرچند نمی دانم چه اندازه هوده دارد و اصلاً کسی آیا به جامعه شناسی حقوقی نگاهی دارد یا نه.
3- دادنامه ها را ببینید و خودتان داوری کنید. چه برداشتی از واژه های (تا نصف دارایی) در آنها وجود دارد. همچنین ببینید دگرسانی برداشت در این که دارا شدن به واسطه ی ارث نیز دربرگرفته ی این شرط است یا خیر چه اندازه است.
4- دوستم مهدی شیرخانی بیان کرد که پس از گسیختن دادنامه در دیوان، شعبه ی رسیدگی کننده در دادگاه استان شفاهی اعلام کرده نظر دیوان را در این باره که دارایی با واسطه ارث دربرگرفته این شرط نیست قبول ندارد و به همین دلیل خواهان نخستین دادخواستش را پس گرفته. درباره ی بخش های گوناگون حقوق خانواده باز هم خواهم نوشت.

دکتر علی صابری 1603 بازدید 1396/10/11 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...