پی نوشتی برفلسفه وضع هزینه

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
پی نوشتی بر فلسفه وضع هزینه دادرسی در دعاوی مدنی (1)
علی صابری
 
با سپاس از همکارانم مهدی شیرخانی و آناهیتا احمدی.
1- درباره ی نوشته ام با عنوان فلسفه وضع هزینه دادرسی با مهدی شیرخانی گفت و گو می کردیم که گفت دادنامه ای دارد مانند دادنامه ی شعبه ی 12 دادگاه تهران که در نوشته آمده بود با موضوعی تقریباً همسان. مؤجر و مستأجر ملک تجاری البته این بار درخواست تخلیه که دادگاه خواهان را محق به دریافت هزینه دادرسی دانسته بدون هیچ استدلالی و دادگاه استان نیز آن را استوار کرده است. نام دادخواهش یادش نمی آمد. همان هنگام داشت تجدیدنظرخواهی نسبت به موردی را می نگاشت که باور داشت محکومیت دادخواهش به پرداخت هزینه دادرسی روا و قانونی نیست. فشرده آنکه این موضوع مورد بحثمان بود. برآیند آن موضوع را هنگامی که دادگاه استان اظهارنظر کند برایتان خواهم آورد.
2- اما دادنامه ی کنونی را در میان پرونده های خوشبختانه نه چندان کم مهدی، سرکار خانم احمدی کارآموز وکالت برایمان یافت. از ایشان خواستیم تک تک پرونده ها را بخواند و ببیند کجاست که دادگاه درباره ی هزینه دادرسی تصمیمی دگرسان با رویکردهای رایج دارد. موضوع نوشته ام را توضیح دادم و گفتم که منظورم از تصمیم خاص چیست. کوشش را آغاز کرد و در نخستین گام دادنامه را یافت که خواهید خواند. سپاسش باد.
3- موضوع روشن است. می بینید که دادگاه البته بدون استدلال خوانده را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی نمی داند. چرا، معلوم نیست. لایحه تجدیدنظرخواهی مهدی را نیز دیدم. البته بدون استدلال نیز حتی اشاره ای به درخواست و اعتراض در این بخش ندارد و سرسری از کنار موضوع گذشته است. چنین است که هیچ گاه رویکردهای دادگاه ها پابرجا نمی شوند و از دسترس داوری ها بیرون می مانند.
4- باید از دادرسان دادگاه های نخستین و تجدیدنظر پرسید چرا خواهان محق به دریافت هزینه دادرسی نیست؟ آیا دعوی را ترافعی نمی دانند؟ یا آنکه تقصیری متوجه خوانده نیست؟ و اگر چنین است منظورشان از تقصیر چیست و ماده 515 آیین دادرسی مدنی را چگونه توصیف و تفسیر می کنند؟ آیا در موضوع خواسته یعنی تخلیه به دلیل نوسازی ملک ویژگی وجود دارد که چنین حکمی را در پی داشته؟ اگر چنین است این ویژگی چیست و دربرگیرنده کدام نوع از دعاوی است؟ این پرسش ها که می توان آن ها را گسترش نیز داد همچنان گشوده اند تا هم دادفران اندوخته های عملی خویش را در این باره بیاورند و هم دانشمندان حقوق آموزه ها را از میان آن ها بیرون کشند.
 

دکتر علی صابری 1430 بازدید 1396/11/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...