تکیه بر اسناد حقوق بشری (8)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تکیه بر اسناد حقوق بشری (8)

علی صابری

 

با سپاس ازحشمت رستمی درونکلا که دادنامه را به من سپرد.

رای حقوق بشری نقض دادنامه دادگاه نخستین که حکم به الزام تمکین زوجه (تجدیدنظر خواه)صادر شده، توسط شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و صدور حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده (زوج) به علت تغییر اقامتگاه شوهر به استناد  اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد ها و با لحاظ موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک.

 

دکتر علی صابری 1185 بازدید 1397/02/08 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...