خوانده تسهیلی (آسان گر) - 2

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

خوانده تسهیلی (آسان گر)-2

علی صابری

 

پیشکش به دکتر عبدالله خدابخشی و با سپاس از مهدی شیرخانی.

1- آموزه ی استاد خدابخشی را در دادخواستی با خواسته خلع ید در کنار نازنین دوستم مهدی شیرخانی به کار گرفته بودیم و دکتر خدابخشی نیز با لطف به دادخواست ما نگریست و چیزی نوشت. دادخواهمان با وجود یادآوری که ملک را دست کم تا پس از پاسخ اداره ثبت منتقل نکند ، سند را به نام فرزندانش کرد. این هم از خودسری های دادخواهمان. می پرسند، پاسخ می دهی، عکس آن عمل می کنند. شگفت فرهنگی داریم ما. با پاسخ اداره ثبت، شعبه 1 دادگاه لواسان البته با استدلالی نادرست و به هم آمیختن وکیل و موکل قرار رد صادر کرد.

2- به دادفری از انتقال گیرندگان، با دگردیسی اندک در دادخواست، آن را دوباره پیش نهادیم. به شعبه 2 دادگاه لواسان فرستاده شده که یونس راجی دادرس آن است. خوب می نویسد. دادنامه هایش را پیش تر آورده ام. به نظرم بیش از حد شکل گراست اما ادبیات دادنامه هایش استوار است و استدلال و نظرش فهم شدنی است حتی اگر با آن مخالف باشی.

3- مفهوم خوانده آسان گر را در دادخواست تازه نگه داشته ایم. نشست رسیدگی 97/4/13 به دلیل در مرخصی بودن دادرس، دوباره برگزار خواهد شد (6 /5/ 97 ). شهرداری لواسان با ادبیاتی مهاجمانه حمله به مفهوم خوانده آسان گر را آغاز کرده. نوشته شهرداری را بی هیچ داوری می آورم. چه، ذینفع پرونده هستم (به عنوان دادفر) و داوری علمی را می بایست خوانندگان انجام دهند. سنجش بین مفاهیمی چون جلب ثالث، کسب نظر مطلع در آیین دادرسی مدنی و ... . بی گمان اینگونه پاسخ ها، جدای از نادرستی های نگارشی که عرف و عادت شده است و انگاره ی فرهنگی و رفع و دفع آن، هم مرد کهن می خواهد و هم زمانی دراز، در استواری پایه های آموزه، نقشی بسزا خواهد داشت. چه کسی بهتر از دکتر عبدالله خدابخشی که پیشگام این آموزه بوده که چالش را در عمل ببیند و راهکار بدهد. علم اینگونه پیشرفت می کند. نخست هر آموزه ی تازه به ریش خند گرفته می شود اما بعد ... . این را هم بگویم که خودم نیز با آموزه ی استاد چالش دارم.پرسش دارم و سنجش اما در عمل آن را به کار گرفتم تا پهنه ی گفت و گو گسترده شود. 

با هم پاسخ شهرداری را بخوانیم.

 

دکتر علی صابری 1760 بازدید 1397/04/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...