اندر ماجرای روزگار دادفران(13)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اندر ماجرای روزگار دادفران(13)

علی صابری

 

این دادنامه را باید در چگونگی عملکرد دادگاه در دعوی جلب ثالث یا زیان ناشی از به مالکیت دیگری درآمدن مال فروخته شده (رأی 733 دیوان عالی کشور) یا زیر هر عنوان دیگری می آوردم. لیکن عرق ریزان همکارم محمدرضا بوذری در کوشش برای احقاق حق موکلش که به صدور حکم حبس تعلیقی اش انجامید موجب شد این دادنامه را زیر این عنوان بیاورم. به گزارش دیوان به اینکه لایحه 95/9/21ر وکیل مجلوب ثالث گرفته نشده (21 آذر 95، همان روز دعوای وکیل دادگستری است) توجه کنید. به خودمختاری و اعمال زور رئیس دادگستری که در نظر دیوان نیز منعکس گردید بیشتر توجه کنید. داوری درباره ماهیت دادنامه دادگاه نخستین با وجود پافشاری وکیل و ایرادات و سنجش نظر دیوان با شما خوانندگان.

 

 

دکتر علی صابری 1449 بازدید 1397/06/12 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...