پی نوشتی بر رویکرد دادگاهها

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
پی نوشتی بر رویکرد دادگاهها به پیمان های دارای دو تعهد هم بسته
علی صابری
 
1- در این باره سخن بسیار می توان گفت. حتی از یک دادرس می توان دادنامه های گوناگون پیدا کرد. برای نمونه همان دادرسی که دادنامه اش را در اصل مقاله خواندید( شعبه دوم لواسان ) و بر این باور است که مطالبه ثمن از سوی خوانده دعوی الزام، دعوی و دادخواست جداگانه می خواهد یا دست کم دفاع به معنی خاص می خواهد و در دادنامه ی دیگری که در پی می خوانید بدون هیچ یک از اینها و حتی بدون اشاره به این مقوله درباره ی مابقی ثمن اظهارنظر می کند.
2- در دادنامه ی دیگری که از شعبه یک رودبار قصران صادر شده و پیش از این نیز از همین دادرس در دعوی ساده خلع ید دادنامه آوردم و گفته هایش را نیز (حرف های شفاهی) به چالش کشیدیم بدون دفاع و دادخواست، خوانده را مستحق مابقی ثمن می داند. حتی تجدیدنظرخواهی خواهان به این بخش نیز هوده ندارد و دادگاه استان بی توجه از کنارش می گذرد که نیاز ندیدم آن دادنامه را بیاورم.
3- گرد آمده این پژوهش ها پیشکش به آموزه پردازان و نوخواهان و نوجویان برای واکاوی. باشد که برآیندها در پی آیند.
 
 

 

دکتر علی صابری 1911 بازدید 1397/06/24 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...