رویه قضایی ودگرسانی های نظری وعملی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
رویه قضایی و دگرسانی های نظری و عملی دعاوی خلع ید قانون مدنی، رفع تصرف، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 158 به بعد آن قانون و جرایمی با عنوان تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت موضوع مواد 690 به بعد قانون تعزیرات، نیز قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52 (3)
علی صابری

با سپاس از مهدی شیرخانی .
1-    سرگرم خواندن کتاب دعوای خلع ید نقد و تحلیل رویه قضایی(2) نوشته محمد موسوی مقدم، چاپ پنجم، بهار 94 ، انتشارات حقوق امروز هستم . محمد عزیز، همکلاس دوره ی لیسانسم صاحب همین انتشارات نیز هست و کتاب هایش کاربردی هستند. در این کتاب به کتاب آقای مهدی جوهری (نشر فکرسازان، سال 88) اشاره شده. درباره ی دعوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی و ناهمسانی های آن ها. نمی دانم کتاب آقای جوهری نظری است یا رویه قضایی را نیز مد نظر داشته. با ایشان آشنایی ندارم و جست و جوشان نکرده ام. شاید اگر ایشان دادنامه های این ستون را ببینید با قلم علمی خویش راحت تر آن ها را به چالش کشد. کمترین خدمتم به عالم حقوق جست وجو و دسته بندی  این گونه دادنامه هاست که معمولاً  خاک می خورند و فراموش می شوند. باشد که به کار آید.
2-    دادنامه ی نخستین خوش ساخت است. از همان واژه نخستین (پیرامون) که پارسی است آدم می فهمد دادرس اندیشه ای خاص و مستقل دارد. هرچند دکتر ساکت با به کارگیری این واژه در ارتباط با دعوی و دادخواست مخالفت ادبی دارد. میانه را می گیرم و واژه ی (درباره ی) را پیش نهاد می کنم. دادرس خود را مکلف دیده تک تک استدلال های دافران خوانده را پاسخ گوید و به خوبی از عهده برآمده. امور موضوعی را به روشنی توضیح داده و حکم را بر آن بار کرده.
3-    درباره ی دادنامه ی دادگاه استان که دادرسان صادر کننده ی آن، نام آشنا هستند و بسیاری از دادنامه هایشان در این سامانه آمده خوانندگان داوری کنند بهتر است. چنین می پندارم که دیدگاه به کار گرفته شده در دادنامه دادگاه بالاتر چندان به روز نیست.

 

 

 

دکتر علی صابری 1475 بازدید 1397/07/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...