پی نوشتی برماده 19 مؤجرومستأجر

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 56 و نمونه دادنامه ای معتبر و قابل دفاع

علی صابری

 

با سپاس از مهدی شیرخانی.

 

در دعوی تجویز انتقال منافع به غیر مطابق نص ماده ۱۹ روابط مالک و مستاجر ۵۶ تکلیفی متوجه دادگاه در مورد درخواست موجر برای پرداخت حقوق مستاجر و تخلیه عین مستاجره و در نتیجه صدور قرار کارشناسی و ورود به این موضوع نمی گردد. بلکه  در صورت عدم موافقت موجر با انتقال باید قبل از مراجعه مستاجر به دادگاه برای تجویز موجبات تخلیه را با پرداخت حقوق مستاجر یا تودیع آن در جریان دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی به حساب دادگستری فراهم نماید. که در این صورت دادگاه با احراز تودیع حقوق مستاجر دعوی تجویز را رد خواهد نمود. مگر اینگه موجر نیز به عنوان دعوی تقابل تخلیه را با رعایت شرایط قسمت نخست ماده ۱۹ بخواهد در غیر اینصورت ورود دادگاه به تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و حکم تخلیه در راستای رسیدگی به دعوی تجویز انتقال منافع مستاجر فاقد وجاهت قانونی است.

 

 

ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 56 و نمونه دادنامه ای معتبر و قابل دفاع

دکتر علی صابری 1255 بازدید 1397/09/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...