پی نوشتی بر ریزیادها (63)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر ریزیادها (63)

علی صابری

 

دادرس گرامی و ارجمند رسیدگی کننده به پرونده های خون های آلوده نامور به هموفیلی ها، شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی، نیز مدیر ارجمند دفتر شعبه

 

با درود و سپاس

   درباره ی پرونده 8609980226101262  پیرو اخطار دادگاه جای گرفته در سامانه به تاریخ 28/9/97 در مهلت قانونی ده روزه مبنی بر واریز هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و تمبر وکالتنامه که فرع بر پرداخت هزینه دادرسی است با توجه به پیشینه ی موضوع، ویژگی پرونده ها و نوع خاص رسیدگی ناچار شدم سرتیتر را با دو عنوان بنگارم. با پوزش خواهی نمی دانم سرکار خانم رحمانی که امور دفتری پرونده ها را انجام می دادند همچنان در این جایگاه هستند یا خیر؟ به قرار شنیده ها که دیگر نیستند. پس روال عادی دفتری در این باره انجام می شود. به هر رو طبق تکلیف قانونی دادخواهم (موکل) را در جریان موضوع قرار دادم (09173702638)، نیز مدیرعامل کانون هموفیلی ایران احمد قویدل ( 09121306137)، علی حسینی مسئول پیگیری پرونده های کانون ( 09365792045 ) و جناب عرب مسئول کانون استانی هموفیلی (09128087177) که همواره پیگیر پرونده ها بوده اند و ارتباطم با خواهان ها از طریق ایشان بوده . جناب عرب به دلیل پیشینه ی امر که دیگر خواهان ها هزینه ای ندادند با متهم کردن من به بی دانشی و کم کاری برآشفته شده اند که خواهان چنین پولی ندارد. البته نمی دانم به واقع مسئول این تبعیض کیست؟ شعبه ی 12 تجدیدنظر هیچ گاه چنین اخطاری نمی کند. تا کنون تنها شعبه ی 8 بوده که دو بار چنین اخطاری فرستاده و البته که پس از تکمیل پرونده را برای رسیدگی به شعبه 12 داده است !!!!!!!!!! نمی دانیم این فراز و نشیب برای چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به هر حال من خسته از پیگیری و نا امید از دانستن تکلیف خود را انجام می دهم و می گویم دستور دادگاه است، رویکرد قضایی است !!!!!!!!! اما خواهان ها باور نمی کنند و این دوگانگی بر تصمیم را بر نمی تابند. به دادخواهم پیشنهاد و درخواست اعسار از هزینه دادرسی دادم. خواهان اعلام کرده دیگر به پیگیری من نیازی ندارد و شفاهی مرا عزل کرده. چاره ی دیگر نمی بینم جز آگاه کردن دادگاه. شاید که اخطار را برای خود او بفرستید و مبنای تصمیم را روشن کنید که دادگاه بالاتر گفته و چرا گفته تا باور کند و قانع شود. این نوشته را با پست سفارشی دو قبضه برایتان می فرستم که برگشت نشدن آن به معنی دریافت است. نظام اعلام شده در سامانه ی قوه قضائیه نیز فرستادن و پذیرش اینگونه نوشته ها با پست را اجازه می دهد و از مواردی مانند تجدیدنظرخواهی نیست که فرستادنش با پست ممکن نباشد.

 

با دوباره گویی سپاس

دادفر(وکیل) خواهان

علی صابری

 

ریزیادها (63)

دکتر علی صابری 1102 بازدید 1397/10/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...