توصیف و رویکرد دادگاه ها بدان (1)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

توصیف و رویکرد دادگاه ها بدان (1)

توصیف رابطه ی حقوقی طرفین از سوی دادرس مدنی، توصیف خواسته، تأثیر عنوان خواسته، دگرسانی عنوان خواسته با آنچه در شرح دادخواست آمده و واکنش دادگاه به دگرسانی احتمالی صریح یا ضمنی آن ها، توصیف راهی برای گریز از رسیدگی یا اجرای دقیق قانون! ملازمه ی عقلی، عرفی یا قانونی، رسیدگی به خواسته با امری دیگر که یا درخواست نشده یا ضمنی خواسته شده و تکلیف دادگاه در این باره ...

علی صابری

 

 

 

دکتر علی صابری 1196 بازدید 1397/10/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...