اعتراض ثالث ماهوی و اجرایی (1)

 

 آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

آیین دادرسی مدنی

اعتراض ثالث ماهوی موضوع ماده 417 به بعد آیین دادرسی مدنی و اعتراض ثالث اجرایی، موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی(1)

علی صابری

 

نقض رای به دلیل رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض ثالث اجرایی؛ مرجع تجدیدنظر، دادگاه ناظر بر عملیات اجرایی را صالح دانسته است.

 

 

دکتر علی صابری 1527 بازدید 1397/10/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...