شرط عدم انتقال

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

 شرط عدم انتقال

علی صابری

 برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

از موضوعات دشوار است. هم به لحاظ نفس شرط و اثر آن و هم به جهت حقوق اشخاص ثالث؛

 

قاضي صادركننده: ابوالفضل آقاخاني رييس شعبه ٣ دادگاه عمومي حقوقي كرج. به اميد موفقيت ايشان و استمرار صدور آرايي مستدل و موجه كه نقش موثري در اعتمادسازي مردم داشته باشد.

 

 

دکتر علی صابری 990 بازدید 1397/10/22 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...