داوری در حقوق ایران (14)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (14)

علی صابری

 

با سپاس از محمد بزرگ پناه

 

چکیده:

در دادنامه ای که می خوانید دادگاه استان بر این باور است که استناد به شرط داوری و ایراد بدان برای نفی شایستگی دادگاه حق و اختیار خوانده است و به تعبیر قانون پیشین آیین دادرسی مدنی ایراد خصوصی است نه عمومی (مواد 297 و 298 آن قانون) البته می دانیم که بخش بندی ایرادات به خصوصی و عمومی در قانون جدید راه ندارد و معلوم نیست اگر این ایراد خصوصی باشد تا کی خوانده حق طرح آن را دارد؟! به هر حال آموزه ی نگارنده که در مجله ی مدرسه حقوق نگاشتم و برگرفته از حقوق عمومی و بحث قرارداد اجتماعی است، گرچه درخور چالش و سنجش است با این دادنامه استوار شده. باشد تا حقوق دانان بخوانند و آری یا نه خود را برایم بنگارند.

 

 

دکتر علی صابری 946 بازدید 1397/11/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...