وجه التزام در حقوق ایران (35)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران (35)

علی صابری

 

با سپاس از دکتر مهدی غلامی

 

این دادنامه را می شد در زیان دیرکرد پرداخت و داوری در حقوق ایران نیز آورد اما با توجه به گفت و گو با ایشان برتر دانستیم در وجه التزام بیاید. می بینید که داور وجه التزام دیون و تعهدات پولی را مازاد بر آنچه در ماده 522 آئین دادرسی مدنی آمده نمی پذیرد. شگفت است که در نظام اسلامی هم ماده 719 آئین دادرسی مدنی را نسخ کرده ایم، هم در  رویه دادگاه ها. چنان که در دادنامه ی شعبه یک لواسان در همین ستون خواندید و نیز دادنامه های دیگر وجه التزام دیون پولی مازاد بر شاخص بانک مرکزی پذیرفته می شود. اما می بینیم که دادفر دادگستری و استاد دانشگاه با استدلال این وجه التزام را نمی پذیرد و طرفین پس از اعتراض در دادگاه نخستین حتی تجدیدنظرخواهی نیز نمی کنند. البته که رأی دادگاه می توانست مستدل تر مبانی رأی داور را استوار کند به ویژه که دادرس دادگاه مدعی مستدل نویسی است. به هر حال رأی داور خلاف قوانین موجد حق از جمله ماده 233 قانون مدنی شناخته نشده است. این جا برتری داوری و دادرسی خصوصی بر دادرسی عمومی ثابت می شود. البته به شرطی که داور منصف، دانا و آگاه باشد که دکتر مهدی غلامی جدای از دوستی و لطف اش به بنده چنین ویژگی هایی را دارا است و صد البته که می توانید با رأیش موافق نباشید و آن را به چالش بکشید. چشم به راه دیدگاه و آموزه های همه ی حقوق دانان هستم.

 

 

دکتر علی صابری 1437 بازدید 1397/11/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...