ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (3)

 

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(3)

اراضی اوشان

علی صابری 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی صابری 1156 بازدید 1397/12/12 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...