قانون آئین دادرسی مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون آیین دادرسی مدنی

رسیدگی به جعل در دادگاه مدنی

علی صابری

 

دادنامه را بخوانید. از نظر اینجانب خواسته ی دعوی درخور چالش است . با سپاس از فرد ناشناس که بدون نام دادنامه را برای من فرستاد و با وجود کش و قوس فراوان نفهمیدم پرسش ایشان چیست و نتوانستم پاسخ دهم. رد درخواست مطالبه خسارت دادرسی بدون هیچ استدلالی نیز از دیگر نکات دادنامه است. امید که شما بخوانید و کمک کنید موضوع را دریابم. نیز امیدوارم از نتیجه دادنامه در دادگاه استان ـگاه شوم. به هر حال همچنان درباره ی خواسته دعوی و غیره سردرگم هستم.

 

 

 

دکتر علی صابری 779 بازدید 1398/02/18 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...