رویه قضایی ودگرسانی های نظری وعملی


آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

رویه قضایی و دگرسانی های نظری و عملی دعاوی خلع ید قانون مدنی، رفع تصرف، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 158 به بعد آن قانون و جرایمی با عنوان تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت موضوع مواد 690 به بعد قانون تعزیرات، نیز قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52(17)

علی صابری

 

با سپاس از مهدی شیرخانی

دادنامه ی دادگاه نخستین را پیش از این خوانده بودید. نقد دادنامه برای دوستانی چون محمد موسوی مقدم، استاد دعاوی خلع ید و البته خیلی چیزهای دیگر مفید و ممکن است. جایی که اداره ی ثبت ملک را افرازناپذیر می داند دادگاه افراز عملی را معتبر می داند و خلع ید را رد میکند! اما رد اعمال تبصره ماده 109 آیین دادرسی مدنی بدون استدلال صورت گرفته. اگر اینجا مصداق اعمال تبصره نیست کدام دعوی مصداق آن تواند بود؟؟؟!!! این همه حجم پرونده و دعاوی واهی ناشی از بکارگیری اندک این تبصره باهوده است.

 

 

دکتر علی صابری 789 بازدید 1398/02/21 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...