پیشه ی دادفری (29)

 

 

پیشه ی دادفری

حق الوکاله مازاد بر تعرفه قابل وصول است

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

چکیده :عدم درج حق الوكاله واقعي در وكالتنامه وكيل به منظور پرداخت تمبر مالياتي كمتر صرفا تخلف انتظامي بوده و نافي استحقاق وكيل در حق الوكاله توافقي في ما بين وكيل و موكل نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: 1392/08/27

شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٥٠١٠٢٨

رای تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی م.ش. به‌طرفیت خانم دکتر الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 100874-2/10/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 90/36/100547 که به‌موجب آن مشارالیه به‌پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته اضافه دریافتی حق‌الوکاله و پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان خانم دکتر الف.ح. محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است زیرا هرچند وکیل مکلف می‌باشد برابر آیین‌نامه وکالت‌نامه رسمی میزان حق‌الوکاله خود را در قرارداد وکالت قید نماید و بر اساس آن تمبر وکالت ابطال نماید لکن عدم درج حق‌الوکاله در وکالت‌نامه رسمی صرفاً از باب تخلف انتظامی قابل بررسی در مرجع مربوطه است اما این امر مانع از مطالبه حقوق وی که در قرارداد خصوصی دیگر که به‌تاریخ 20/3/87 راجع‌به حق‌الوکاله خارج از تعرفه یک قرارداد خصوصی است که به‌صراحت ماده 10 قانون مدنی قرارداد خصوصی بین اشخاص متبع و لازم‌الرعایه است و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به‌ تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده خانم دکتر الف.ح. با امضا ذیل قرارداد فوق‌التوصیف به‌تاریخ 20/3/87 رقم مندرج حق‌الوکاله در قرارداد را مورد قبول قرار داده است که ایـن قـرارداد بنـا به قاعده اصل لزوم و صحت به قوت خود باقی است و دلیل بر فسخ و اقاله آن ارایه نگردیده، ثالثاً ـ ارایه وکالت‌نامه رسمی و تنظیم آن بر اساس تعرفه قانونی به دادگاه از ناحیه وکیل صرفاً به‌خاطر فرار از امر مالیاتی بوده است و مسقط حق وکیل در جهت مطالبه حق‌الوکاله نمی‌باشد النهایه ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه با بند الف و ج و هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است لذا دادگاه به‌استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی خانم دکتر الف.ح. صادر و اعلام می‌‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان‌وند ـ فهیمی‌گیلانی

 

 

 

دکتر علی صابری 1157 بازدید 1398/02/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...