چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث(17)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

چگونگی عمل در دعوای جلب ثالث (17)

علی صابری

 

 با سپاس از اعظم نریمان یکی از دبیران جلسات چهارشنبه های دفتر

دادنامه را بخوانید و گفت و گوی کامل بیش از یک ساعت درباره ی آن را که بحث ثالث در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی را واکاوی کرده با بخش بندی حقوق عینی و دینی و رأی دادگاه و اجرای آن موضوع را موشکافی می کند و فشرده و برآیند پرسش هایی است که در آغاز این ستون مطرح کردم و البته اندکی پاسخ بدان ها در فایل شنیداری جلسه ی دفتر به تاریخ چهارشنبه 98/2/25 بشنوید.

 

 

دانلود فایل صوتی جلسه  

دکتر علی صابری 1904 بازدید 1398/02/28 1 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...