مواد 197،196 و 247 قانون مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

مواد 196،197 و 247 قانون مدنی

معامله برای خود، به نام خود، برای دیگری و ... با نگاهی به یک دادنامه ی مفصل و کاربردی

علی صابری

 

با سپاس از همکارم حاج عباس حصارشورکابی با این توضیح که حدود یک سال است در جریان امور موضوعی پرونده هستم و بنابراین اگر داوری کنم حمل بر دفاع از خواهان است. پس جدا از امور موضوعی درباره ی امور حکمی شما خوانندگان داوری کنید. کاش دکتر شهبازی بود و دادنامه را به سنجش می نشست تا نوشته هایش برای هر دو طرف پرهوده می بود و کاش کسانی چون او بیشتر و بیشتر شوند تا نزدشان چیز یاد بگیریم. آه که چه زود چنین سرمایه هایی کم انگیزه می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی صابری 3037 بازدید 1398/03/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...