اندر ماجرای روزگار دادفران (17)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اندر ماجرای روزگار دادفران (17)

افتراء و ...

علی صابری

 

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

دادنامه را بخوانید. در ماهیت که جای خود حتی در شکل آن را با دادنامه ی صادر شده علیه همکارمان محمدرضا بوذری به اتهام افتراء بسنجید. اگر گونه ی درست دادنامه نویسی همین است که پیش روی شماست آن دادنامه چیست؟  به جز ضلع و مربع و مثلث همه ی دادنامه دفاع کردنی است. تأثیر آموزش و آموزه های جرم شناسیک را ببینید و بسنجید با دادنامه خلاف حقوق بشری شعبه 278 دادگاه خانواده تهران. اگر دادرس دادگاه تهران کمی می خواند و با پیمان نامه حقوق معلولین که ایران بدان پیوسته آشنا بود آنگونه دادنامه صادر نمی کرد. جزء جزء دادنامه کنونی را می توان به سنجش نشست به ویژه جزا دانان نسبت به ما سزاوارترند برای داوری. باشد که آموزه ها و گفته های اینگونه همکاران را بشنویم و بخوانیم.

 

 

 

 

دکتر علی صابری 1105 بازدید 1398/03/11 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...