حقوق خانواده (21)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

حقوق خانواده (21)

علی صابری

 

 چکیده:

 

تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی دردوران زندگی مشترک معوض تلقی می‌شود ولذا توجهاً به غیرقابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.

 

مرجع صدور:

شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

مستندات:

ماده 348 و قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

تاریخ رای نهایی:

1391/10/26

شماره رای نهایی: 9109970221801431

 

 رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972295300289 مورخ 31/4/1391 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ر. به استرداد سی عدد النگو به وزن 117 گرم و یک جفت گوشواره به وزن 500/9 گرم و زنجیر و مدال به وزن 760/5 گرم در حق تجدیدنظرخوانده الف.س. اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا که استردادهدایا اعطایی از ناحیه زوج به زوجه صرفاً تا مرحله نامزدی امکان‌پذیر بوده که در صورت به هم خوردن وصلت، هر یک از نامزدها می‌توانند هدایایی را که به طرف مقابل داده است را از او مطالبه نماید. این در حالیست که در مانحن‌فیه، طلاهای خریداری شده از ناحیه تجدیدنظر خوانده و هدیه نمودن آن بعد از وقوع عقد و در طول زندگی مشترک بوده است که به نظر معوض تلقی می‌گردد و در صورتی که هبه‌معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد، امکان رجوع واهب از آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضائیه

دکتر علی صابری 778 بازدید 1398/08/26 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...