یادداشت های ریز و درشت (77)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

یادداشت های ریز و درشت (77)

علی صابری

 

موجب افتخار است که دکتر جعفری تبار با بیان زیبای خویش به این رأی ملی توجه کرده اند و بدون فروتنی من برگی هستم از این شاخه. پس به عنوان دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شاگرد معنوی دکتر جعفری تبار به وجود ایشان و دوستی با ایشان و توجهشان به این دادنامه بر خود می بالم.

 

کتاب دیو در شیشه، حسن جعفری تبار،انتشارات نگاه معاصر،صفحه 25 و 26

 

 

دکتر علی صابری 544 بازدید 1399/01/16 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...