وجه التزام در حقوق ایران (48)

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران(48)

علی صابری

 

کتاب ارزشمند دیو در شیشه ی دکتر جعفری تبار را بخوانید. برای نمونه در بحث وجه التزام که موضوع این ستون است با حفظ حق نویسنده و ناشر، بخش های مستقیم را می آورم هر چند یکی دو جای دیگر کتاب نیز به عنوان نمونه به وجه التزام اشاره شده. نیز تفسیر درخشان استاد از ماده 282 قانون مدنی در کتاب خواندنی است که چون موضوع این بخش نیست نمی آورم.

 

 

دکتر علی صابری 590 بازدید 1399/01/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...