پی نوشتی بر داوری در حقوق ایران 14

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر داوری در حقوق ایران 14

علی صابری

 

باز هم فوتبال و هوده های آن

پس از مدت ها محمد بزرگ پناه را دوشنبه که اتفاقی برای انجام کاری به کانون رفته بودم در دفتر رئیس دیدم. با دیگر ورزشی ها برای بحث درباره ی مسابقات آمده بودند. درباره ی پرونده رو به روی یکدیگرمان در شعبه ی 18 تجدیدنظر گپ زدیم و قرار گذاشتیم نوشته ی مشترکی بنگاریم. حال که دادنامه قطعی شده آن را به چالش کشیم.به او گفتم که دادنامه هایی که چند سال پیش به من داده ته کشیده و دارد پایان می پذیرد. دو روز نگذشت که چهارشنبه تلفن کرد و از دو دادنامه برایم سخن گفت. یکی شان که همین است، دیگری را نیز به زودی خواهید خواند. کتاب فوتبال علیه دشمن را نیز بد نیست اگر بخوانید یا اگر خوانده اید دوباره بخوانید.

 

1397/11/6

داوری در حقوق ایران (14)

دکتر علی صابری 921 بازدید 1397/11/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...